Odaberite jezik

Uvjeti Korištenja

Sažetak:
Prijava putnika za putovanje se popunjava putem Prijave za putovanje na adresi www.f-tours.hr. Prijava Putnika se obrađuje u roku 3 radna dana i Putnik putem e-maila dobije Upute za plaćanje. Uplata se obavlja nakon dobijenih uputa prema podacima koji su navedeni na prethodno popunjenoj Prijavi ili u email poruci koja je dobivena nakon obavljene Prijave. Ovisno o ispunjenoj Prijavi, moguća je uplata dijela iznosa avansno, a dijela pred polazak na put ili odjednom do 12 obroka. Ovdje navedeni uvjeti korištenja pisanih materijala, popisa usluga s internet stranica tvrtke Destinations F-tours d.o.o. pravila su koja se odnose na sve korisnike te internet stranice. Svako korištenje www.f-tours.hr podložno je niže navedenim uvjetima. Svi sadržaji objavljeni na www.f-tours.hr u vlasništvu su tvrtke Destinations F-tours d.o.o. i smiju se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe te se ne smiju kopirati, reproducirati ili na bilo koji način distribuirati bez pismenog pristanka tvrtke Destinations F-tours d.o.o.

Opći uvjeti i odredbe
Tvrtka Destinations F-tours d.o.o. sa sjedištem u Splitu vlasnik je internet stranicewww.f-tours.hr Korištenjem ove internet stanice korisnik se slaže da je u potpunosti upoznat i suglasan s uvjetima navedenim na ovoj stranici kao i s uvjetima na stranici Pravila privatnosti. Ukoliko se korisnik s uvjetima ne slaže, ne bi trebao koristiti web stranice. Destinations F-tours d.o.o. kao ni jedna treća osoba povezana s njim ne mogu ni na koji način jamčiti za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge dane preko ovih internetskih stranica. Korisnik se slaže i potvrđuje da Destinations F-tours d.o.o. nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta nastalih kao rezultat navedenog u potpunosti na korisniku. Izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Destinations F-tours d.o.o. zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja internetske stranice i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Korisnike savjetujemo da periodički pročitaju uvjete korištenja i uvjete o zaštiti osobnih podataka. Destinations F-tours d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja. U slučaju da dođe do promjene Uvjeta korištenja i/ili Izjave o povjerljivosti podataka, a korisnik nastavi koristiti internetske stranice, smatra se da prihvaća Uvjete korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka u izmijenjenom obliku. Korisnici ne smiju putem ovih internetskih stranica objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se na bilo koji način krše prava drugih, primjerice, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd., kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. Sadržaj koji se nalazi na internetskim stranicama www.f-tours.hr u vlasništvu su tvrke Destinations F-tours d.o.o. te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. Zabranjeno je bilo kakva kopiranje, prijenos, distribucija, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih internetskih stranica bez pismenog odobrenja Destinations F-tours d.o.o. Destinations F-tours d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s korisnikom u bilo kojem trenutku i zadržava pravo odmah ukinuti korisničke račune korisnika u slučaju ponašanja korisnika koje Destinations F-tours d.o.o. smatra neprihvatljivim. U slučaju da je neka od stavki ovih uvjeta korištenja ništava, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uvjeta, te će preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi, a ništavna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uvjeta korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava. Bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti je suda u Splitu i rješava se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Uvjeti kupovine usluga
Uvjeti kupovine usluga definiraju postupak plaćanja, isporuke odnosno reklamacije usluge ponuđene na f-tours.hr web stranicama. Naručivanjem usluga s f-tours.hr kupac prihvaća trenutno važeće uvjete kupovine koji su navedeni u nastavku. F-tours.hr zadržava pravo promjene uvjeta kupovine i ne odgovara za gramatičke i ostale greške koje se mogu javiti u opisu usluge.

Naručivanje usluga
Popunjene Prijave bit će obrađene u roku 3 radna dana. Ukoliko postoje okolnosti zbog kojih bi ovaj period bio dulji, kupac će o tome biti obaviješten prilikom procesa kupovine, kao i putem maila u roku od 3 radna dana po popunjavanju Prijave. Ukoliko kupac nije obaviješten u roku, a proces obrade traje dulje od 3 radna dana, kupac ostvaruje pravo na otkazivanje Prijave. Sve cijene izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti(kn) i Eurima do 31.12.2022. Nakon tog datuma će cijene biti izražene u EUR-ima i kunama do 31.12.2023. Fiksni tečaj konverzije za 1EUR je 7,53450kn.

Načini plaćanja usluga
Uplata se obavlja nakon popunjene Prijave prema podacima koji su navedeni u toj istoj Prijavi odnosno u e-mail poruci koja generira “pay by link” dobivenu nakon obrađene Prijave. Ovisno o prijavi, moguća je uplata dijela iznosa avansno, a dijela pred sam put ili obročno do 12 obroka odjednom. Ova mogućnost će također biti komunicirana u email poruci koja je dobivena nakon obrađene Prijave. Usluga odnosno Ugovor se smatra potvrđenim/aktiviranim nakon što je uplata vidljiva na našem računu, što je obično unutar jednog radnog dana nakon uplate.

Plaćanje kreditnim/debitnim karticama
Naručene usluge plaćaju se “pay by link” jednom od kreditnih i debitnih kartica: Mastercard, Maestro, Visa, Diners.

Sigurnost plaćanja kreditnim karticama
Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i WebPay servisa, te obratno. WebPay servis i financijske ustanove razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa. Monri Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Diners, Visa i Mastercard pravilima. Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

Reklamacija
O reklamaciji Kupac je dužan Prodavatelja obavijestiti pismenim putem ili porukom e-pošte poslanom na adresu desk@f-tours.hr. U slučaju reklamacije, Prodavatelj će najkasnije u roku 15 radnih dana od zaprimanja reklamacije kontaktirati Kupca i početi provedbu postupka ustanovljavanja opravdanosti reklamacije i popravka ili nadoknade štete prema Kupcu. Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupitiovdje. To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku. Platformu mogu koristiti i trgovci i potrošači, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.