Odaberite jezik

Opći podatci o Agenciji

Sukladno Zakonu o pružanju usluga o turizmu (NN 130/2017)

Registrirani naziv tvrtke: DESTINATIONS F-TOURS d.o.o. putnička agencija
Registrirana trgovačka marka: DESTINATIONS F-TOURS d.o.o
Adresa sjedišta: HR-21000 Split, Trg Hrvatske bratske zajednice 2, Republika Hrvatska
Adresa poslovnice za stranke: HR-21000 Split, Trg Hrvatske bratske zajednice 2, Republika Hrvatska
Radno vrijeme za stranke: ponedjeljak – petak od 09:00 – 17:00 h
OIB poslovnog subjekta: 05871616331
Porezni broj: 05871616331
EU porezni – identifikacijski broj: HR05871616331
MBS Poslovnog subjekta: 060333584
Registracija: Tt-17/1409-2 kod Trgovačkog suda u Splitu
ID KOD AGENCIJE: HR-AB-21-060333584
POSLOVNA BANKA: Hrvatska Poštanska Banka d.d. Zagreb
SWIFT: HPBZHR2X
IBAN: HR0723900011101262764

Voditelj poslova: MLADINIĆ GORANA, u svojstvu Osobe odgovorne za poslovanje putničke agencije, sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (N.N. 130/2017)
Temeljni kapital:   2.654,46€ (20.000,00 kuna) uplaćen u cijelosti
Nadležno nadzorno tijelo: Državni inspektorat u Zagrebu, Ulica Pavla Šubića 29, 10000 Zagreb

 

Polica osiguranja od opće odgovornosti ugovaratelja prema turistima i izletnicima: broj 11-7002938931 ugovorena kod Uniqa osiguranja
Polica osiguranja od opće odgovornosti prema trećim osobama: broj 11-7002938932 ugovorena kod Uniqa osiguranja
Polica osiguranja od nezgode za posjetitelje i sudionike kulturno-umjetničkih sportskih i drugih priredbi te turističkih i zabavnih aktivnosti: broj 01-0353656-01 ugovorena kod Uniqa osiguranja
Polica osiguranja od odgovornosti – organizatori putovanja: broj P13-1020259806 ugovorena kod Generali osiguranja
Polica osiguranja jamčevine turističkih paket aranžmana: broj P15-1020000934 ugovorena kod Generali osiguranja