Odaberite jezik

Opći podatci o Agenciji

Opći podatci o Agenciji sukladno Zakonu o pružanju usluga o turizmu (NN 130/2017)

Registrirani naziv tvrtke: DESTINATIONS F-TOURS d.o.o. putnička agencija
Registrirana trgovačka marka: DESTINATIONS F-TOURS d.o.o
Adresa sjedišta: HR-21000 Split, Trg Hrvatske bratske zajednice 2, Republika Hrvatska
Adresa poslovnice za stranke: HR-21000 Split, Trg Hrvatske bratske zajednice 2, Republika Hrvatska
Radno vrijeme za stranke: ponedjeljak – petak od 09:00 – 17:00 h
OIB poslovnog subjekta: 05871616331
Porezni broj: 05871616331
EU porezni – identifikacijski broj: HR05871616331
MBS Poslovnog subjekta: 060333584
Registracija: Tt-17/1409-2 kod Trgovačkog suda u Splitu
ID KOD AGENCIJE: HR-AB-21-060333584
HPB d.d. Zagreb
SWIFT: HPBZHR2X

 

Voditelj poslova: MLADINIĆ GORANA, u svojstvu Osobe odgovorne za poslovanje putničke agencije, sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (N.N. 130/2017)
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti
Nadležno nadzorno tijelo: Ministarstvo turizma RH – turistička inspekcija
IBAN: HR0723900011101262764